Skip to main content

ul. Brzoskwiniowa 26, 45-920 Opole

Chespa

Wykonanie posadzek betonowej, żywicznej i antyelektrostatycznej

Miejsce realizacji: Chorula
Data realizacji: przed 2020r.
Powierzchnia: 500m²

Chespa sp z o.o. jest czołowym polskim producentem farb drukarskich. Wielorakość funkcji użytkowych pomieszczeń wymusiła na wykonawcy dobranie wielu systemów by sprostać wymaganiom Inwestora.

Posadzki betonowe- zacierane w hali produkcji wykrojników, posadzki antyelektrostatyczne w pomieszczeniach farb rozpuszczalnikowych oraz posadzki epoksydowe w pomieszczeniach drukarskich, zostały dobrane do szczególnych wymogów użytkowych

Wszystkie wymogi Inwestora zostały spełnione.