Skip to main content

ul. Brzoskwiniowa 26, 45-920 Opole

Posadzki cementowe

Posadzki na bazie cementów są jednymi z najbardziej popularnych rodzajów posadzek do użytku zarówno prywatnego jaki i publicznego czy przemysłowego. Zaletą takich rozwiązań  jest stosunkowo niski koszt przy wysokich parametrach wytrzymałościowych, duża dostępność komponentów i możliwość uszlachetniania nawierzchni przy użyciu obróbki mechaniczne, czy z zastosowaniem różnorodnych pokryć. 

Posadzki betonowe

Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo (technologia DST) charakteryzują się mechanicznym zatarciem posypki utwardzającej zapewniającej posadzce wysoką odporność mechaniczną. Po zatarciu płyta betonowa pielęgnowana jest impregnatem, którego zdaniem jest ochrona betonu przed zbyt szybką utratą wody niezbędnej w procesie wiązania betonu.
Posadzki betonowe zbrojone są przy użyciu włókien stalowych, polimerowych lub tradycyjnie matami stalowymi.
W celu wytyczenia dylatacji przeciwskurczowych, nacinane są w posadzce szczeliny dylatacyjne za pomocą piły diamentowej na 1/3 grubości płyty. Po 30-40 dniach szczeliny zostają uzupełnione masą trwale plastyczną.

BAMARPOL

Posadzki betonowe bezspoinowe

Posadzki wykonywane w tradycyjny sposób muszą być pocięte szczelinami skurczowymi w polach nie większych niż 36m kw. Robi się to by płyta betonowa w procesie wiązania odprężała się w sposób kontrolowany.
Niestety to rozwiązanie ma swoje wady użytkowe. Wózki widłowe używanie dzisiaj mają koła o małej średnicy i dużej twardości, co w połączeniu z coraz większym ciężarem wózków prowadzi do generowania wysokich naprężeń na krawędzi ciętej dylatacji. Beton jako materiał konstrukcyjny nie jest w stanie przenosić w sposób stały takich obciążeń, co skutkuje wyłamywaniem się krawędzi.
Rozwiązaniem są posadzki „bezdylatacyjne”. Rozwiązanie to polega na wydzieleniu pól oddylatowanych od siebie dylatacjami pełnymi, ale wewnątrz płyty nie stosuje się nacięć przeciwskurczowych. Każda taka płyta musi mieć specjalną konstrukcję i określone wymiary.

SELT

Jastrychy samorozlewne

W przypadku gdy mamy nośną płytę betonową i potrzebujemy podnieść równość końcowej posadzki, a z różnych przyczyn nie można usunąć tej płyty by wykonać nową i brak jest możliwości „nadlania” nowej płyty stosuje się jastrychy samorozlewne.
Jastrychy samorozlewne stosuje się zazwyczaj w grubościach do 10mm, jako posadzki zespolone z podłożem.
W zależności od rodzaju mogą one być podkładem pod posadzki żywiczne lub stanowić samodzielną wierzchnią warstwę.

NOVAVAX

Jastrychy zacierane

Cementowe jastrychy zacierane stosuje się zazwyczaj jako warstwa naprawcza na stabilnych, ale zniszczonych powierzchniowo płytach betonowych.
Wykonuje się je w warstwie do 10 mm jako posadzka zespolona z podłożem.
Ich właściwości mechaniczne są najwyższe w grupie posadzek betonowych, stosuje się je do ekstremalnych obciążeń, albo jako system naprawczy posadzek DST.

ALUPROF