Skip to main content

ul. Brzoskwiniowa 26, 45-920 Opole

Naprawa posadzek

„Nic nie jest wieczne, nawet miłość” , a co dopiero posadzki w halach produkcyjnych czy magazynowych. Ogromny postęp jaki dokonał się w produkcji czy logistyce niestety wyprzedził technologię wykonywania posadzek przemysłowych. Niejednokrotnie posadzki wykonywane kilkanaście lat temu z biegiem czasu zużywają się albo nie wytrzymują zwiększonych obciążeń.

Najczęściej niema potrzeby usuwania istniejącej posadzki i wykonywania nowej, wystarczy naprawić najbardziej zniszczone elementy . Wychodząc naprzeciw tym problemów, proponujemy wykonanie kompleksowych napraw.

Iniekcja cementowa

Najsłabszym elementem każdej posadzki jest jej krawędź. Wyodrębnione pola dylatacyjne zakończone są szczelinami dylatacjami. W sytuacji gdy wykonano za cienką płytę betonową (albo wprowadzono zbyt duże obciążenia), zaprojektowano (lub użyto) zbyt mało stali zbrojeniowej, albo podbudowa pod posadzką osiadła rozpoczyna się proces klawiszowania płyt. Zostaje zerwane połączenie pól dylatacyjnych występujące pod nacięciem i płyty zaczynają się ruszać.

W taki przypadku wykonujemy cementową iniekcję ciśnieniową w celu „podparcia” ruszających się płyt.

Naprawa szczelin dylatacyjnych

Szybki rozwój logistyki na halach magazynowych czy produkcyjnych wymusił coraz szersze wykorzystanie wózków transportu wewnętrznego na twardych kołach o małej średnicy. Dodatkowym elementem jest ciągłe zwiększanie ciężaru wózków z uwagi na konieczność podnoszenia coraz większych ładunków na coraz większe wysokości. Tradycyjna posadzka ma cięte szczeliny dylatacyjne, których krawędzie są narażone na bardzo duże obciążenia które prowadzą do degradacji szczeliny. Zdegradowana szczelina powoduje niszczenie kółek wózków, a skrajnie uniemożliwia ich ruch.

Naprawa polega na frezowaniu szczeliny, wypełnienie jej polimerbetonem o dużej wytrzymałości i krótkim czasie wiązania. Po przeszlifowaniu i odtworzeniu szczeliny dylatacyjnej, przejazd nadaje się do użytku.

Naprawa przejazdów między halami

W przypadku rozbudowy zakładów bardzo często dostawia się nową halę do istniejących. Powoduje to konieczność wykonania przejazdów między halami w miejscach gdzie pierwotnie miało ich nie być. Powstaje sytuacja że w najczęściej używanym miejscu posadzka ma najniższą wytrzymałość. Mamy dwie krawędzie płyt oraz często jedną lub dwie podwaliny. Ilość krawędzi w takim miejscu plus podwaliny które nie mają wytrzymałości powierzchniowej to źródło wielu problemów.

Proponowana przez nas naprawa to przerzucenie przez całą tą strefę „mostu” z blachy stalowej na poduszce z masy cementowej, przymocowanej w taki sposób żeby obie posadzki i podwalina mogły pracować niezależnie. Tak wykonany „most” umożliwia płynny ruch wózków transportowych.

Naprawa powierzchni posadzek

Ostatnią najczęściej występującym problemem posadzek jest degradacja wierzchniej warstwy posadzki. Z najczęściej występujących przyczyn można wymienić błędy wykonawcze, wprowadzenie przez użytkownika niewłaściwych obciążeń mechanicznych lub chemicznych lu po prostu „starość”.

Sposobów na poprawę właściwości użytkowych posadzki jest wiele i zależą one od stopnia degradacji i oczekiwań użytkownika. Najpopularniejsze to:
– Polerowanie posadzki cementowej czy żywicznej
– Wykonanie nowej nawierzchni z systemów żywicznych, po uprzdniej naprawie uszkodzeń
– Ułożenie płytek PV

Każda z metod ma swoje szczególne cechy i ich dobór możliwy jest po konsultacji z nami.